Despre instalatia electrica special adaptata pentru lemn.

La executarea instalaÅ£iilor electrice înglobate în elementele de construcÅ£ie din lemn se folosesc conductoare sau cabluri din cupru. La instalaÅ£iile electrice aparente se admite ÅŸi folosirea cablurilor sau conductoarelor din aluminiu.

Cablurile ce se montează în contact direct cu lemnul trebuie să fie rezistente la foc.

Tablourile electrice de distribuÅ£ie trebuie să fie confecÅ£ionate din materiale incombustibile sau cu întârziere la propagarea flăcării (960oC conform SR EN 695) ÅŸi să fie nehigroscopice.

Corpurile de iluminat trebuie confecÅ£ionate din materiale incombustibile sau să fie omologate pentru montaj direct pe lemn. Tuburile, plintele, canalele de protecÅ£ie trebuie să fie metalice sau din materiale plastice omologate pentru montaj în construcÅ£ii din lemn, cu sau fără halogenuri.

Legăturile electrice trebuie realizate astfel încât să nu permită formarea de scântei sau arcuri electrice.

La trecerea prin elementele combustibile, cablurile se protejează în tuburi metalice.

Cablurile se fixează la maximum 10 cm de intrarea în doze sau în aparate.

BranÅŸamentul la care este racordată instalaÅ£ia electrică trebuie să fie prevăzut cu un întreruptor automat cu protecÅ£ie la curent diferenÅ£ial rezidual de cel mult 300 mA de tip S.